Téměř dokonalý plán

Raiting: 12+

Fandom: Silmarillion

Shrnutí: Elrond vymyslí naprosto bezkonkurenční plán, zapomene však na jednu věc.

Klišé: Výměna těl


Byl předvečer mého odjezdu. Jeden sluha mi pomáhal dobalovat mé věci. Říkal něco o tom, jak musím být hrdý na svůj úkol. Jak mě jistě těší, že ve mně vložili takovou důvěru. Vnímal jsem jej jakoby z dálky. Ovládala mne úzkost a nejistota. Nezvládnu to. Selžu.

„Nechtěl jsem jet. Možná to není důstojné, ale je to tak. Kdyby mohl jet někdo jiný místo mě, zůstal bych tady,“ řekl jsem. Třeba ať si myslí, že jsem zbabělec.

„Já bych jel hned,“ prohlásil na oplátku.

Podíval jsem se na něj.

„Opravdu? Chtěl bys jet zítra místo mne?“ snažil jsem se, aby můj hlas nezněl příliš nadějně.

„To bych chtěl, pane.“

„Dobře. Zítra, až se probudíš budeš přesvědčivě tvrdit, že jsi lord Elrond. A já, že jsem Callas,“ vysvětlil jsem svůj plán. „Budeme předstírat, že je to nějaké kouzlo.“

„Myslíte, že nám uvěří, můj pane?“ zeptal se sluha poněkud skepticky.

„Rozhodně,“ zazubil jsem se.

***

Jak jsme se dohodli, tak se stalo. Druhého dne jsem sehrál velmi přesvědčivé divadlo o tom, že nechápu, co dělám v posteli lorda Elronda.

Sluha se rovněž velmi dobře vžil do své role. Jeho pohoršený křik a dožadování se snídaně se rozléhal až dolů do přístavu.

Spokojeně jsem si mnul ruce. Tohle vyjde. Určitě to vyjde.

Nastal čas odjezdu. Sledoval jsem svého sluhu, jak nasedá na mého koně.

„Počkej!“ vykřikl Ereinion a vykročil k němu.

Plán selhal. Jaksi jsem se opomněl zmínit, že pokud se ho Velekrál pokusí políbit, nemá mu jednu vrazit a vyděšeně zdrhat přes nádvoří.

1 thought on “Téměř dokonalý plán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s